Heklemaskene

Grunnmasker og noen spesialmasker

Heklemaskene

I filmene under lærer jeg deg de grunnleggende heklemaskene, og et par spesialmasker nederst.
Du får også se hvordan man øker og feller med dem.
Sett i gang filmene og øve på maskene i ditt tempo. Lykke til!

Luftmasker

Forkortelsen for luftmasker er lm. Følg filmen og øve på lm i ditt tempo.

Fastmasker

Forkortelsen for fastmasker er fm.

Følg filmen ovenfor og hekle i ditt eget tempo. Jeg viser teknikken på små øvingslapper, men du kan selvsagt hekle større dersom du trenger å øve mer.

Innhold i filmen:

0:00  Hvordan fm hekles
6:49  Hvordan øke og felle med fm


Halvstaver

Forkortelsen til halvstaver i både entalls- og flertallsform er hst.

I noen oppskrifter kan forkortelsen også ha en «m» på slutten. m står for maske/masker: hstm = halvstavmasker.

Innhold i filmen:

0:00  Hvordan hst hekles
7:12  Hvordan øke og felle med hst

Staver

Forkortelsen til staver i både entalls- og flertallsform er st.

I noen oppskrifter kan disse forkortelsene også ha en «m» på slutten. m står for maske/masker: stm = stavmasker.

Innhold i filmen:

0:00 Hvordan st hekles
2:52 Legg merke til at 3 lm (luftmasker) i starten av en rad teller som første stav.
5:40 Viktig! Legg merke til hvor radens 2 siste staver hekles
7:27 Hvordan øke og felle med st

Dobbeltstaver (dst)

Forkortelsen til dobbeltstaver i både entalls- og flertallsform er dst.

I noen oppskrifter kan disse forkortelsene også ha en «m» på slutten. m står for maske/masker: dstm = dobbeltstavmasker

Innhold i filmen:

0:00 Hvordan dst hekles
7:56 Hvordan øke og felle med dst

Kjedemasker (kjm)

Forkortelsen for kjedemasker i både entalls- og flertallsform er (kjm)
Jeg viser deg hvordan kjm hekles, og hvordan de brukes.

Innhold i filmen:

0:00 Kjedemaske (kjm) når omganger skal sammenføyes
3:29 Kjedemasker (kjm) langs kanten

Krepsemasker (krm)

Jeg viser hvordan krepsemasker hekles, og hvordan en slik omgang sammenføyes.

Krepsemasker passer flott som kant på ulike hekleprosjekter - alt fra luer til tepper!

Innhold i filmen:
00:00  Slik hekles krepsemasker
01:59  Sammenføye krepsemasker

Boblemasker

Heklede bobler gir en artig struktur. I filmen viser jeg hvordan Bobler hekles, og hvordan de kan plasseres i rader enten rett overfor hverandre, eller at de "sakser".

Tips til en "boblete" hekleklut:
Legg opp et partall luftmasker.
Rad 1: Hekle 1 fm i 2. lm fra heklenålen, hekle videre 1 fm i hver lm, snu.
Rad 2: Videre hekles bobler som vist i filmen, snu.
Rad 3: Hekle 1 fm i hver fm og 1 fm i toppen av hver Boble, snu.
Rad 4: Hekle bobler som vist i filmen, snu. (Hekle dem rett over hverandre, eller slik at de "sakser".)
Rad 5: Hekle 1 fm i hver fm, og 1 fm i toppen av hver Boble, snu.
Gjenta radene 2 - 5 til kluten har blitt lang nok. Til slutt kan det eventuelt hekles en ekstra fm-kant rundt hele kluten.

Magisk ring

Slik lager du en magisk ring.

Innhold i filmen:
00:00  Slik lages en magisk ring
00:43  Hekle fm i den magiske ringen
01:48  Trekke sammen ringen
02:21  Sammenføye til en runde/omgang
02:37  Fordelen med magisk ring